fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

Název klubu: SK CB SPORT POINT z.s.
IČO: 26569388
Sídlo provozovny: Local Gym, U Výstaviště 1565/2
e-mail: info@localgym.cz
tel.: +420 777 032 730
dále jen „Správce“

Vážení členové a klienti,
abychom mohli plnit závazky ke svým členům a klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich registrací a objednávek.
 • Zpracováváme vaše jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
 • Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, o aktuálních či plánovaných změnách, novinkách, akcích, které organizujeme nebo organizovat budeme, zpracováváme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému.
 • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
 • Kdykoliv má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.

 

V Českých Budějovicích, dne 20.5.2018

Petr Červený
předseda SK CB SPORT POINT z.s.
šéftrenér Local Gym

facebook-icon
Všechna práva vyhrazena. LocalGym 2002 - 2019.